Ca kl 2230 var svitsjane oppdatert og serverpersonellet begynte jobben med å starte lagringsløysingane, databaser og andre system i fellespunktet.

M.a. ein 5 år gammal hovedsvitsj for 8 kommuner i Fellespunktet, Cisco 7010, måtte oppgraderast 

 

 

 

Med heimel i TLA har Vh IT i Ålesund kommune rett til å stille krav til utstyr som inngår i våre driftstenester.

Herved gir vi varsel om at svitsjar av typen Cisco 2940 og 2950, samt enkelte modellar av 3750 ikkje vil bli støtta vidare og at kommunene må koste utskifting.  Årsaken er at det er avdekka sikkerhetsmessige problem som ikkje kan fiksast, som følge av at produkta er utdatert og ikkje lenger supportert av Cisco. 

Ytterligare info: https://tools.cisco.com/security/center/downloadPDF.pdf

Det er offentleg kjent korleis denne sårbarheten kan utnyttast, og derfor ønsker vi å fase ut det aktuelle utstyret kommande halvår.  Vi ønsker at utskiftingsprogrammet er 100% gjennomført i 2017. Kalkulasjon av kostnader for tilrådde tiltak vil bli gjennomført for kvar enkelt kommune og kommunisert direkte.

Siste salsdato for Cisco 2950 var 21. oktober 2008, så utstyret har gjort sin nytte. 

IT/AHSKritisk feil

Åpningstid i romjula er som følgjer;

Tirsdag – fredag: 09:00 – 15:00.

 

Slik melder du inn saka di:

  • Via vår Service portal

  • E-post til

  • Ved manglande tilgang til nett eller ved kritiske feil (Liv og Helse), ring 70 16 29 99.

Telenor hadde full nettkollaps 6.3. som ramma alle "flater" - offentlege fast- mobil og datalinjer frå Telenor Netcom og såkalte virtuelle operatørar (basert på Telenors nett) falt ut. 

Kommunene vart først og fremst råka av at fasttelefonisystemet mista bylinjetilknytning og at mobilnettet var ute. Kun Ålesund kommunes telefonsystem hadde kontinerleg kontakt med 110 og legevakt som følge av at desse er på internlinjer i vår sentral.  eKommuen sitt interne datanett vart lite berørt av nettkollapsen med unntak av Haram kommune som fortsatt er tilknytta Telenor internett lokalt i Haram.  Dette skuldast at vårt datanett i hovedsak er basert på eigne fysiske linjer samt Tafjord/StayOn sin infrastruktur som ikkje var berørt. Les Telenors feilrapport her:   pdf20140306_Kraftfeil_i_Ålesund.pdf

 

 

Telenor-feil

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund