Ca kl 2230 var svitsjane oppdatert og serverpersonellet begynte jobben med å starte lagringsløysingane, databaser og andre system i fellespunktet.

M.a. ein 5 år gammal hovedsvitsj for 8 kommuner i Fellespunktet, Cisco 7010, måtte oppgraderast 

 

 

 

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund