Gausneset: Relestasjon ødelagt av overspenning

Skrevet av AHS10 .

Det viste seg at radio-relestasjonen på Gausneset har omfattande lynskade, og mesteparten av utstyret må skiftast. 

Relacom er engasjert for å reparere relestasjonen, og lynskader også hos andre kunder medfører at vi måtte vente litt.    

Ca. 4 januar håper vi at Ørskoghallen og Skarbø skule får datanettet tilbake, litt avhengig av om også kablane er skada.

IT / AHS

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund