TV-pakke via komm. datanett

Skrevet av AHS10 .

Ålesund kommune har inngått avtale om å distribuere Get/TDC TV-pakke med 29 TV-kanalar ukryptert i datanettet til omsorgsinstitusjonar. (Ukryptert medfører at det ikkje lenger er behov for RiksTV-kort og dekoder).  Dette forutsetter at datanettet har tilstrekkeleg kapasitet, dvs fiberbasert nett til Fellespunktet. 

Vi tar etterkvart sikte på å tlby dette til samarbeidskommunene, men som ein teneste ein kjøper frå Ålesund kommune på like vilkår. P.t. har vi ein månadspris 250,- kr pr TV. (Så kan ein trekke frå RiksTV-kortavgift på 499,- pr mnd, men den dekker rett nok inntil 4 TV-apparat).

Merk at det ikkje er alle TVapparat som støtter løysinga, og at ein ved TV-kjøp må forholde seg til "godkjente" modellar.

Dersom dette er aktuelt i ein institusjon kan de ta kontakt med underteikna på epost: 

TV kanalar 

 

 

 

 

 

 

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund