Kostnadsfordeling 2017 for eKommune S. basert på folketall 1.1.2017

Skrevet av AHS10 .

eKommune Sunnmøre fordeler kostnader delvis basert på folketall pr 1.1. i det aktuelle år (70%) og ein del som blir fordelt likt pr kommune (30%). For 2017 er det følgande fordeling som gjeld (i %).  

 

  Folketall 30/70-%andel
1504 Ålesund 47199 43,287
1523 Ørskog 2296 5,673
1524 Norddal 1663 5,143
1529 Skodje 4667 7,659
1531 Sula 9007 11,295
1532 Giske 8176 10,599
1534 Haram 9312 11,550
1546 Sandøy 1246 4,794
  83566 100,000

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund