Regionalt straumbrot 18.4 - oppsummering

Skrevet av AHS10 .

MørktKl 1809 fekk vi eit regionalt straumbrot og alle kommunenes datarom unntatt  Ålesund rådhus gjekk offline mot fellespunktet.  Det betyr at straumforsyninga for ein del av desse lokala ikkje er korrekt satt opp / dimensjonert med UPS - og dette må vi gripe fatt i.  Kl 1946 var store deler på nett igjen, unntatt Skodje og Norddal. Totalt 7 av medarbeidarane stilte på jobb.

Foreløpig oppsummering av vår respons på kveldens straumbrot:

Kl 1809 fekk vi eit regionalt straumbrot pga feil i Ørskog trafo. Hovedsvitsj datarom Ørskog, Skodje, Giske falt ut samtidig, dermed også Gamlemsveten (Haram og Sandøy) ute.  Ingen UPS ????

Kl 1814 Temperaturalarm datarom Ålesund rådhus (30 grader)

Kl 1816 Vakthavande på IT rykker ut

Kl 1833 Vakthavande på plass i rådhuset i Ålesund, iverksetter nødkjøling

Kl 1849 UPS datarom Norddal tom for straum - Norddal Offline

Kl 1850 Tilsammen 3 IT-medarbeidarar standby Datarommet Ålesund

Kl 1854 UPS Ratvikåsen går tom for straum - Legevakta fell ut

Kl 1905 Straumen tilbake Ratvikåsen - Legevakta på nett igjen, inkl telefoni

Kl 1913 Straumen tilbake. Nødstraum / aggregat har fungert OK i Ålesund.  Datarommet på Giske viser seg å ha problemer.  Blindheimsvik rykker ut til Giske rådhus, sikring for rack har trippa, UPS flat.  Rebooter 10G svitsj. 

Kl 1946 Med Giske oppe er alle datarom unntatt Ørskog, Norddal og Skodje er på nett igjen. Haram har ein del interne feil, 2 medarbeidarar rykker ut dit.

Kl 2000 Vakthavande sjekker opp Løvenvold kino så 9-forestillinga kan gå, men den var OK, deretter Moa helsehus. 

kl 2030 Ørskog datarom får aktivert sikring og starter opp delvis. Intern firewall feiler. Forlenga straumbrot på serverrommet som følge av at skring trippa når straumen kom tilbake. VMware starta ikkje opp som forventa. Ingen UPS på ME-svitsj hos Ørskog Energi!  

Kl 2100 Løvnes rykker ut til Skodje rådhus for å starte oppigjen systema der, får hjelp av Knut Berg. Alt operativt ca. kl 0100.  Skodje har kjøpt aggregat, men det er ikkje montert.  UPS var ute av drift før straumbrot, er i drift no.

Kl 2247 Moa helsehus på nett igjen.

Kl 0805 Norddal kommune på nett igjen.

kl 0915 (ca) Ørskog VMware-løysing oppe igjen. 

 

AHS