Status teknisk framdrift

Skrevet av oh10 .

 

Under menyen "Aktuelt/framdrift" til venstre, er det no lagt ut ein del info om den teknisk/system-messige framgongen pr. kommune, når vi no går inn i desember månad. Klikk på "din" kommune.

 

 Parallellt foregår det mykje arbeid i monge kommunar når det som gjeld oppgradering av pc'ane og nettverket intern, slik at vi skal få ei meir effektiv ikt-drift, med fjernstyring/programvare-oppdatering/nyinstallasjon o.s.b. 

 

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund