TU: – En norsk kommune utsettes for 6000 dataangrep i døgnet

Skrevet av AHS10 .

DdosTryggleikssystema for eKommune sitt interne nett er ift. internett er omfattande og relativt kostbare.For ansvarlige leiarar i samarbeidskommunene er det likevel viktig å merke seg at teknisk sikkerhet ikkje alltid er tilstrekkeleg dersom brukarane laster ned ukjent programvare, gøyale spel osv. rett frå nettet eller ukritisk klikker på linkar i tilsendte epostar. Unngå iallefall dette i det administrative nettet ! 

Les om trusselbildet under: http://www.tu.no/it/2013/12/21/-en-norsk-kommune-utsettes-for-6000-dataangrep-i-dognet