Fellespunktet straumlaust frå kl 0945 den 28.3

Skrevet av Super User .

 BoNorveFellespunktet på Bø-Nørve i Ålesund der vi leier hovedserverrom for eKommune, gikk i svart i formiddag som følge av feil i Tafjord sin straumforsyning. Straumen er tilbake.

 

Tafjord leiger ut serverromskapasitet med sikker strømforsyning inkludert, til mange aktørar, og deriblant eKommune.  Konsekvensane og kostnadane for samarbeidskommunene har vore store idag - kl 14 har vi ikkje alle system i drift sjølv om alle tilgjengelege ressursar inkl. 2 konsulentar i ATEA har vore satt på saken.

Fordi våre interne system blir monitorert frå dette anlegget, og det ikkje lyktes å få igang monitoreringa før kl 16, har oppstart av eKommune-løysingane etter straumen kom tilbake kl 12 ikkje blitt utført slik vi ønska. Ein kan ein seie at vi måtte jobbe "i blinde" når vi skulle starte oppigjen systema.

 

IT/AHS