eHandel - Framdriftsplan

Skrevet av oh10 .

Visma eHandel: Alle kommunane, unnateke Ålesund (har frå før), vil i løpet av hausten ta i bruk Visma eHandel. Opplæringsplan vil bli satt opp etter ferien, og målet er at alle kommunane er i drift i god tid før årets utløp. 

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund