DDOS-angrepet over

Skrevet av AHS10 .

Forsøket på å overbelaste vår internett-tilgang så våre tenester skulle bli utilgjengelige er over.  Tiltaka som vi satte i verk medførte at våre tenester i hovedsak fungerte, sjølv om ein særleg i startfasen opplevde "tregt internett"Ddos.