Ramnfloget-masta straumlaus 9.12.14

Skrevet av AHS10 .

Lyn og torden har medført at mobilmasta på Ramnfloget er straumlaus, og Haramnettet er ute av drift lokalt i Vatneområdet, så nær som Vatne ungdomsskule og Vatne barneskule. Ungdomsskulen er direkte tilknytta fiberen som vart satt i drift i går 8.12. frå Haram rådhus til Skodje rådhus. Desse er derfor uavhengige av Ramnfloget-masta og i tillegg har fått kapasitetsauke pga omlegging til fiber.  Ramnfloget-utsikt    

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund