eKommune si mast på Aksla i drift !

Skrevet av AHS10 .

Masta på Aksla som skal løyse ein del kapasitetsproblem i enkelte samband i Sula, Ålesund, Giske og Haram er på endeleg på plass.  

Vi tester f.t. ut eit samband til Longva sjukeheim på Flemsøya, (antenne midt på nordsida av masta).  På lengre samband kan det ofte vere ei viss usikkerhet om kvalitet på linken, og om der er støy i området som kan påverke signala. Vinterforhold og sterk vind er mest krevjande og uttesting er derfor viktig for nye løysinger.  

Akslamast