Kostnadsfordeling 2016

Skrevet av AHS .

Statistisk sentralbyrå-folketall pr. 1.1.2016 inngår i fordeling av kostnader i eKommune for 2016.  Talla vart publisert 19.2. på www.ssb.no og gir følgande prosentandel pr kommune, inkludert 30% andel som fordelast likt:

Fordeling2016