Skype for Business (Lync)

Skrevet av AHS10 .

Skype for Business (Lync) er lisensiert og straks klar til bruk i ekommune Sunnmøre. Godt bilde og god lyd forutsetter at arbeidsplassen har stabil og god nettilgang, men det er no på plass på dei aller fleste PC-arbeidsplassar i samarbeidskommunene.  Som regel er det behov for å kjøpe eit kamera med mikrofon og ev. ekstern høgtalar (eller headsett) til ein stasjonær PC. Ein del bærbare PCar kan ha kamera / høgtaler integrert, men med varierande lyd.

Vi tilrår at ein kjøper eksternt kamera med mikrofon, t.d. Logitech, (avbilda) for for stasjonær PC og ev. eksterne høgtalarar. Dette er testa og fungerer bra.

IT/AHS

LogitechCam

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund