Mange søkarar til nye stillinger

Skrevet av AHS10 .

Fristen på å søke ei av våre nye stillinger i brukarstøtteteamet var 28.3.  Vi fekk inn ca. 30 søknader til Brukarstøttekonsulent-stilling, og 12 som Teamleiar for Brukarstøtteteamet. Behandling av desse vil starte snarast.

I tillegg har vi lyst ut lærlingeplass gjennom Opplæringskontoret, og har mottatt 12 søknadar. Tildeling av læreplass skjer denne veka. 

IT/AHS