Internett-utfall i 30 minutt - 7.11.16

.

Skulane (pedagogisk nett) i eKommune har hatt ein separat internett-aksess, først med Uninett og no Tafjord.

Vårt administrative nett har hittil hatt Tafjord .  

Endringar i kommersielle vilkår og tekniske forhold medførte behov for omlegging av skulane sin aksess, med verknad frå kl 15.   

Dette skulle ikkje berøre den administrative internett-tilgangen !

Dessverre oppstod det ein rutingfeil hos Tafjord som tok ned også den administrative internett-tilgangen i ca. 30 minutt, før feilen vart lokalisert og retta.    

 

IT/AHS  

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund