Alt i drift etter regionalt straumbrot 18.4.

.

Etter det vi har oversikt over skal alt no vere i normal drift

 

AHS