Utilgjengelig nett tirsdag 13.11

.

 

Defekt brannmurEin intern nettverksbrannmur i Ålesund rådhus feila i 11-tida i går. Det førte til at internett for Sula og Skodje og våre nettsider var utilgjengelege utover ettermiddagen og kvelden.

 

Ein lokal brannmur som ivaretar separasjonen av ulike interne og eksterne nettsegment slutta å fungere, som følge av hardwarefeil.  

Rundt kl. 01.00 i natt var løysinga bygd opp igjen på anna utstyr, og de fleste av våre brukarar får no sine tenester som normalt.

Sula og Skodje sin internett-tilgang vart overflytta til fellespunktet og fekk ny IP-adresse.  Internettilgangen for mange av våre skoleelevar går mot Uninett på ein annan brannmur, og desse vart ikkje berørt.