Regionalt straumbrot 6.12.14

.

Sviktande sikringer og dårleg reservestraumløysing i Norddal, Ørskog og Sula samt feil i Tafjord sine datalinjeleveranser som ramma Giske spesielt, medførte at IT-personellet måtte rykke ut søndagen og få opp datanettet og serverane i desse kommunene.  Mindre viktige lokale samband med feil måtte nedprioriterast pga kapasitetsomsyn. 

 

 

 

Mørkt