Møtereferat fra Lokalteamet

.

Lokalteamet består av dei tidlegare IT-ansvarlege i kvar samarbeidskommune, og ein vesentleg del av koordineringa og samordninga av IT-drifta blir beslutta i dette forumet.  

Møtereferat 2013

 

Møtet den  21.1.2013:   pdfLT-Møtereferat1.pdf

Møtet den  4.2..2013:    pdfLT-Møtereferat2.pdf

Møtet den 4.3.2013:      pdfLT-Møtereferat3.pdf

Møtet den 18.3.2013:    pdfLT-Møtereferat4.pdf

Møtet den 8.4.2013:      pdfLT-Møtereferat5.pdf

Møtet den 29.4.2013:    pdfLT-Møtereferat6.pdf

 

 

 

 

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund