Samarbeidsavtale

.

Samarbeidsavtale om IKT-drift. Handsama av styret i eKommune Sunnmøre 13.09.2013 og deretter i dei respektive 8 kommunestyra.

Vedtekter

.

Vedtekter for det interkommunale IKT-samarbeidet eKommune Sunnmøre.

Vedtak om organisering

.

Organisering av eKommune Sunnmøre ved overgang til driftsfase frå 1.2.2013. Vedtaket som vart fatta av dei 8 kommunestyra.

IKT-strategi for eKommune Sunnmøre

.

Målet med samarbeidet er å gi kommunane gode, framtidsretta og kostnadseffektive løysingar. Dette vil igjen setje kommunane i stand til å kunne levere endå betre tenester til innbyggarane, i tråd med forventingane om ei døgnopen forvaltning.

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund