Telefoni

.

Interntelefonsystemet er basert på interndatanettet. Det forutsetter ein viss kvalitet på byggets tilknytning til kommunedatanettet.

Pris

Gjeldande prisliste kommunale virksomheter:

50 kr pr måned fastavgift + trafikkostnad pr internlinje (4-siffer internnummer). 
Telefonapparat kjem evt. i tillegg, prisar frå kr 1000,- nye.

Tilleggsleveranser

Tilleggsleveranser telefoni mot kostnadsdekning: 

  • Trådlausapparat
  • Trådlausbaser (DECT)
  • Nummerseriereservasjon m.m.